SYGNEX stavební společnost, s. r. o. SYGNEX stavební společnost, s. r. o.

Rozpočet

Naše firma Vám dokáže nabídnout propočet stavby, výkaz výměr a položkový rozpočet stavby, tzv. slepý výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby. Tyto výpočty Vám budou k dispozici jako celek, případně je možné zjistit jen dílčí ceny: ceny zemní výkopové práce, ceník zednických prací bez materiálu, ceník zednické práce a další.

Výkaz výměr a položkový kontrolní rozpočet je potřebný především v průběhu stavebních prací. Výkaz výměr a položkový rozpočet slouží především ke kontrole tzv. průběžné prostavěnosti a případné fakturaci dodané práce a dodávek. Dále dokážeme zajistit ocenění rozpočtů do různých výběrových řízení (např. Zelená úsporám, Nová zelená úsporám atd.). Investorům, pro které je důležité znát předběžnou orientační cenu nákladů budoucí stavby, dokážeme nabídnout propočet předpokládaných nákladů. Tato služba je často žádána zákazníky, kteří chtějí získat hypotéku (hypotéční úvěr). Rovněž dokážeme zajistit podrobný nebo orientační harmonogram výstavby. Při průběžném financování stavby je rovněž důležitý soupis provedených prací – tzv. zjišťovací protokol, který slouží k fakturaci dodavatele.

Ceny položek prací a dodávek jsou přebírány ze Sborníku cen a stavebních prací – od garanta cen stavebních prací RTS.


Pokud jste nenašli, co potřebujete, viz naše další služby: