SYGNEX stavební společnost, s. r. o. SYGNEX stavební společnost, s. r. o.

Zemní, výkopové a bourací práce

Zemní a výkopové práce jsou zpravidla těmi prvními pracemi, které je třeba řešit v rámci výstavby. Pokud se rozhodnete realizovat výstavbu formou rekonstrukce, nástavby či přístavby, přijdou Vám jistě vhod i demoliční a bourací práce. Vždy záleží na Vašich požadavcích a rovněž na možnostech stavby.

Zajistíme Vám výkopy základů (základové pasy, základové pasy ze ztraceného bednění, základové pasy ve svahu apod.), přípojek, stavebních jam, dále vybírání jam drapákem, skrývkování terénu, výkopy pro bazény, čističky, jímky, sklepy a podobně. Součástí dodávaných služeb můžou být rovněž výkopy pro kabely, vodu, kanalizaci, plynové potrubí a ostatní inženýrské sítě.

Častý požadavek zákazníků, který uspokojujeme, je i zhotovení příjezdových cest a podkladů, zhotovení nových štěrkových cest a renovace cest v havarijním stavu. Nedílnou součástí dodávaných zemních prací je rovněž úprava terénu a úpravy zahrad. Úpravy zahrad je možné provést dle potřeby i za spolupráce se zahradním architektem.

Samozřejmostí je nakládání materiálu, zeminy, písků, suti a jejich následná doprava a odvoz. Svoz stavebních odpadů a odstraňování materiálu je realizováno při dodržení všech legislativních a ekologických požadavků.


Pokud jste nenašli, co potřebujete, viz naše další služby: